Sosyal Güvenlik Hukukunda Rücu Davaları

Sosyal güvenlik hukukunda sigortalıya veya hak sahiplerine iş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle yapılan ödemeler ve bağlanan gelirler, kanunda belirli şartların varlığı halinde rücu edilebilmektedir.

Sosyal Güvenlik Hukukunda Rücu Davaları

Sosyal güvenlik hukukunda sigortalıya veya hak sahiplerine iş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle yapılan ödemeler ve bağlanan gelirler, kanunda belirli şartların varlığı halinde rücu edilebilmektedir.

Sosyal Güvenlik Hukukunda Rücu Davaları

Sosyal güvenlik hukukunda sigortalıya veya hak sahiplerine iş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle yapılan ödemeler ve bağlanan gelirler, kanunda belirli şartların varlığı halinde rücu edilebilmektedir.