Bizi takip edin :

Hizmetlerimiz

Hangi Hizmeti Sağlıyoruz

Aile Hukuku

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır.

Borçlar Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Borçlar Hukuku konusu borç ilişkisi oluşturan sosyal ilişkilerdir. Nitelikleri ve unsurları vardır. Kurallara bağlanmıştır.

Fikri ve Sınaî Haklar

Fikrî mülkiyet hukuku, iktisadi değer taşıyan fikrî emek ürünlerini koruyan bir hukuk dalıdır. Fikrî mülkiyet hukuku..

Medeni Hukuk

Medeni Hukuk

Objektif hukukun bir dalı olup şahıslar arasındaki tüm özel ilişkileri tanzim eder ve aileye, mirasa, eşya ve borç..

Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku, hastalıkların insan ve toplum hayatında ortaya çıkardığı hukuksal sorunları inceleyerek, bunları..

Tahkim ve Arabuluculuk

Tahkim, taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların devletin resmi yargı organları yerine, tarafların kendileri..

Bankacılık ve Finans Hukuku

Banka Hukuku, banka adı verilen ticarî ve finansal kurum ile bu kurumun..

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç adı verilen insan davranışının yapısını inceleyen ve buna özgü yaptırımlar öngören hukuk dalıdır. Ceza hukukunun..

İcra Hukuku

Borçlarını, zamanında ve rızaları ile yerine getirmeyen borçlulara karşı; alacaklıların, devlet kuvvetinin yardım

Medya Hukuku

Medya hukuku kapsayıcı bir ifade olarak kitle iletişim araçları ile yayın yapılması faaliyeti ile bu faaliyetin icrasına ..

Spor Hukuku

Spor hukuku sportif faaliyetlerin düzenlenmesi, spor dünyasının yönetimi, spor yarışmalarının..

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukukunun doğuşunun temel nedeni tüketicinin korunmasıdır. Genişleyen pazarda kendisine..

Bilişim Hukuku

Bilişim hukuku, sayısal bilginin paylaşımını konu alan hukuk dalıdır. İnternetin kullanımına ilişkin..

Devletler Özel Tanıma ve Tefiz Hukuku

Farklı ülke vatandaşı olan bireyler arasındaki özel hukuk ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır.

İdare Hukuku

Devletin ve devlet kamu müesseselerinin (kurumlarının), oluşum sebeplerinin (hikmeti vücutlarının)..

Rekabet Hukuku

Rekabet hukuku temel olarak şirketler arasındaki belirli davranışların denetlenmesi, yasaklanması..

Şirketler Hukuku

Şirketler Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanununda düzenlenmiştir. TTK m. 124/2 hükmünde yapılan ayrıma göre.ç.

Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku

Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku

Vatandaşlık hukuku Türk vatandaşlığının kazanılması..

1989 yılında kurulmuş olup, otuz üç yıldır Türk Hukuk Uygulaması içinde müvekkillerinin hukuki sorunlarını çözmeye çalışmaktadır.

Eposta Gönder

En son haberleri ve güncellemeleri alın

Boğaziçi Avukatlık

Copyright © 2022 Tüm Hakları Saklıdır.