Spor hukuku sportif faaliyetlerin düzenlenmesi, spor dünyasının yönetimi, spor yarışmalarının ve kuruluşlarının yapılma, çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesi anlamına gelir. Ancak daha geniş anlamda Spor Hukuku’na bakarsak spordan ötürü oluşan ilişkileri ve bu ilişkilerde rol alan gerçek ve tüzel, kamu ve özel kişilerinin karşılaştıkları durumları düzenler ve sorunları çözümler.