Vatandaşlık hukuku Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybedilmesi hallerini düzenleyen ayrıca vatandaşlık hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usullerin yürütülmesini kapsayan hukuk dalıdır.
Milli hukuk açısından sırf yabancılara uygulanan kurallar, yabancılar ile vatandaşlara eşit olarak uygulanmayan kurallar ve milletlerarası kaynaklı olup da farklılık yaratan kuralların tümüne genel olarak yabancılar hukuku denir.