Devletin ve devlet kamu müesseselerinin (kurumlarının), oluşum sebeplerinin (hikmeti vücutlarının) amaçlarını, hukuk düzeninin çerçevesi içerisinde elde etmeyi sağlayan ve teşrii (yasama), kazai(adli) görevler dışında kalan faaliyetleri (eylem ve işlemleri) anlatan bilim dalıdır.
Devletin idari faaliyetlerini yürütenlerde hükümranlık unsuru yoktur. Bunlar vatandaşa yardımcı olmak gayesini taşırlar. Başka ve yalın anlamı ile idare hukuku, idare eden devletle, idare olunan unsurun fertleri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır.