İcra iflâs hukukuna “cebri icra hukuku” veya “takip hukuku” da denilmektedir.
Cebri icra, borçların devlet kuvveti ile (zorla) yerine getirilmesidir.
Borçlarını, zamanında ve rızaları ile yerine getirmeyen borçlulara karşı; alacaklıların, devlet kuvvetinin yardımı ile alacaklarına nasıl kavuşacağını düzenleyen hukuk dalına icra ve iflas hukuku veya cebri icra hukuku denir.