Rekabet hukuku temel olarak şirketler arasındaki belirli davranışların denetlenmesi, yasaklanması ve gerektiğinde cezalandırılması suretiyle piyasa mekanizmasındaki aksaklıkların bir kısmının bertaraf edilmesini, bu sayede de serbest piyasa sisteminden azami faydanın sağlanmasını amaçlayan hukuk disiplinidir.