Borçlar Hukuku konusu borç ilişkisi oluşturan sosyal ilişkilerdir. Nitelikleri ve unsurları vardır. Kurallara bağlanmıştır. Borçlar Hukuku borç ilişkilerini düzenler. Hukukun kaynaklarında bir uyuşmazlık doğduğunda hangi kaynaklara göz atılması konusunda kanun önce gelir.
Gayrimenkul ve inşaat hukuku Medenî Hukuk’un; mülkiyet, kadastro, rehin, ipotek işlem ve ihtilâflarını; yabancı yatırımcı ve bireyler için gayrimenkul edinim şekillerini belirlemektedir. İçerisinde birçok detay barından ve istisnaları olan geniş bir hukuki daldır.