Şirketler Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanununda düzenlenmiştir. TTK m. 124/2 hükmünde yapılan ayrıma göre kollektif ile komandit şirketler şahıs şirketi; anonim , limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ise sermaye şirketi niteliğindedir.